fbpx

Stap voor stap:

van zorgindicatie naar wonen met zorg

Zorgcentra Meerlanden  →  Stap voor stap

Welke stappen moet u zetten?

Wonen met zorg op basis van een langdurend of kortdurend verblijf ontvangt u wanneer u een indicatie heeft.

Heeft u blijvend 24 uur per dag zorg nodig?

Stap 1.

Neem contact op met uw huisarts voor een indicatie.

Stap 2.

Vraag een indicatie officieel aan voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit doet u bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Op de CIZ-website kunt u een formulier invullen / downloaden.

Tip: Met de wlz-check op de website van het CIZ kunt u snel bepalen of u een aanvraag voor Wlz-zorg kunt doen.

Tip: Bekijk het filmpje: Hoe werkt de wlz? https://youtu.be/n9kOEgcKVG8

Stap 3.

Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor de Wlz.

Stap 4.

Het CIZ stuurt het akkoord voor uw Wlz-indicatie naar het Zorgkantoor.

Stap 5.

Ons zorgcentrum ontvangt de goedgekeurde Wlz-indicatie van het Zorgkantoor.

Stap 6.

U wordt op de wachtlijst van het zorgcentrum geplaatst.

Stap 7.

Binnen 10 dagen van ontvangst van uw aanmelding wordt u gebeld door de zorgbemiddelaar van ons zorgcentrum

Stap 8.

Uw aanmelding wordt telefonisch bevestigd. Deze bevestiging ontvangt u ook per brief (wachtlijstbrief).

Stap 9.

De zorg die u nodig heeft om de periode tot opname te overbruggen (overbruggingszorg) wordt geïnventariseerd.

Stap 10.

Nu start uw eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage kunt u berekenen met behulp van de rekenhulp eigen bijdrage op de website van CAK.

Stap 11.

U ontvangt van ons een richtlijn voor de duur van de wachttijd. De duur is afhankelijk van de afdeling waar u zult worden opgenomen en de urgentie bij uw aanvraag.

Stap 12.

Tijdens de overbruggingsperiode onderhoudt de zorgbemiddelaar contact met u (ongeveer om de 3 maanden).

Stap 13.

U krijgt bericht dat er een plek voor u is bij het zorgcentrum. Het is vaak snel schakelen. Soms zit er maar twee weken tussen het bericht van een vrije plek en de dag van opname.

Stap 14.

Om alles goed af te stemmen is er een intake-gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u formulieren mee om uw verblijf bij ons mee in te richten.

Stap 15.

De opnamedag. Neem de formulieren ingevuld mee.

Stap 16.

Bij opname krijgt u een evv-er toegewezen. Samen met de evv-er stelt u een zorgleefplan op.

Filmpje: Hoe werkt de Wlz?

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. U betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. In deze video wordt uitgelegd hoe dat werkt;