fbpx

Heeft u woonruimte en zorg nodig

op onze afdeling somatiek?

’t Kloosterhof  →  Kleinschalig wonen somatiek

Welkom op onze afdeling somatiek (lichamelijke beperkingen)

Heeft u beperkte ondersteuning en/of lichamelijke verzorging nodig? Dan is onze afdeling somatiek, oftewel verzorgingshuiszorg, voor u.

Het betreft ouderen, zoals u, die nog graag zelfstandig wonen met alle hulp en eventuele zorg binnen handbereik. Wonen in ons zorgcentrum kan dan uitkomst bieden.

Appartement en zorg

Wij hebben voor u appartementen waar u een beroep kunt doen op verzorging, verpleging en behandeling. Ook de maaltijden, hulp in de huishouding en dagbesteding zijn onderdeel van onze dienstverlening aan u. Uw welzijn, en daarmee bedoelen wij uw zelfstandigheid, geborgenheid, vrijheid en privacy, staat centraal.

Wij beseffen hoe belangrijk het is voor u een eigen ruimte te hebben. Daarom heeft iedere bewoner een eigen appartement met een woon-/slaapkamer, een kleine keuken en een badkamer. Natuurlijk kunt u uw woonruimte naar wens inrichten met uw persoonlijke en dierbare spullen. Zo kunt u zich altijd terugtrekken in een veilige en besloten omgeving.

Elk appartement is voorzien van een oproepsysteem voor acute hulp en verzorging.

Eigen huisarts

U behoudt uw eigen huisarts. Daarnaast heeft u uw eigen vaste aanspreekpunt: de eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV’er). Uiteraard krijgt u bij ons, zoveel mogelijk, met dezelfde vertrouwde gezichten te maken.

Uw ZorgLeefPlan

Ons zorgaanbod gaat uit van uw individuele zorgvraag. Wij overleggen met u in welke mate u verzorging, verpleging en behandeling wenst. Deze afspraken worden vastgelegd in een Zorgleefplan. Twee keer per jaar wordt er een ZorgLeefPlan bespreking gehouden, waarin we nadrukkelijk aandacht besteden aan uw welzijn. Onze zorg baseren we op de afgegeven indicatie.

Vrijblijvende deelname aan een divers programma activiteiten

In ‘t Kloosterhof worden regelmatig creatieve, culturele of muzikale activiteiten georganiseerd. Er zijn geregeld uitstapjes en we vieren gezamenlijk feestdagen als carnaval, Pasen en Kerstmis.

Mocht u het leuk vinden, dan kunt u hier geheel vrijblijvend aan deelnemen.

Wat heeft u nodig om voor deze zorg in aanmerking te komen?

Voor deze zorg heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), voor deze afdeling heeft u een ZZP 4 of ZZP 6 nodig.

ZZP betekent Zorg Zwaarte Pakket
BOPZ betekent Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen

Hoe wordt deze zorg betaald?

Uw verblijf bij ons wordt voor het grootste gedeelte betaald uit de Wet langdurige zorg (WlZ). Zelf betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt bepaald en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Veelgestelde vragen

 • Een zorgindicatie, wat is dat?

  Om in aanmerking te komen voor zorg, heeft u een indicatie nodig vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft u een “indicatie” nodig.

  Een indicatie is een “toegangsbewijs” om bepaalde zorg of voorzieningen te krijgen. In de indicatie wordt opgenomen of u in aanmerking komt voor zorg, hulp of een WMO voorziening. Komt u in aanmerking, dan wordt ook de hoeveelheid hulp, de soort hulp en de duur van de hulp en/of voorziening bepaald.

 • Hoe lang moet ik wachten tot ik kan wonen in Zorgcentra Meerlanden?

  Zorgcentra Meerlanden kan helaas niet aangegeven hoe lang het duurt voordat u bij ons kunt komen wonen. Dit is afhankelijk van de locatie, uw zorgzwaarte, maar ook van het aantal appartementen dat beschikbaar komt. Voor specifieke vragen kunt u contact op nemen met onze Zorgbemiddelaar op telefoonnummer: 085-2736399.

  Bekijk ook de folder: U staat op een wachtlijst, wat betekent dat?

 • Kan Zorgcentra Meerlanden mijn was verzorgen als ik hier kom wonen?

  Cliënten van Zorgcentra Meerlanden kunnen ervoor kiezen om familie voor de was te laten zorgen of dit uit te besteden aan Zorgcentra Meerlanden.

  Indien u de was door Zorgcentra Meerlanden laat verzorgen, dient u alle kledingstukken te (laten) merken. Maar ook als familie voor de was zorgt, raden wij dit ten zeerste aan ter voorkoming van vermissing. Als uw wasmerkjes op zijn, kunt u bij de receptie weer nieuwe bestellen. Indien u uw was uitbesteed aan Zorgcentra Meerlanden kunt u voor in deze informatiemap zien wanneer/hoe vaak uw was opgehaald wordt en weer afgeleverd. Indien u een kledingstuk mist of heeft een kledingstuk door het wassen door Zorgcentra Meerlanden schade opgelopen, dan kunt u dit aan uw EVV/receptie/linnenkamer melden. Het zal worden geregistreerd, waarna naar een oplossing zal worden gezocht. Stoomgoed is altijd voor uw eigen rekening.

 • Mijn vader/moeder wil graag in een woon-zorgcentrum gaan wonen. Hoe regel ik dat?

  Voor een woning in een woon-zorgcentrum is een indicatie van het Centraal Indicatie Orgaan (CIZ) nodig. Als het CIZ vindt dat u intensieve zorg nodig heeft, krijgt u een indicatiebesluit waarin staat op welk zorgzwaartepakket (ZZP) u recht heeft. Een zorgzwaartepakket beschrijft de ondersteuning of zorg die u nodig heeft als u niet zelfstandig thuis kunt wonen.