Cliëntportaal;

Algemene informatie

Zorgcentra Meerlanden  →  Cliëntportaal; algemene informatie

Wilt u meer weten over het cliëntportaal?

Op 1 april 2019 is er gestart met een pilot van het cliëntportaal voor de bewoners van zorgcentrum ‘t Kloosterhof.

Na zes weken hebben de gebruikers, via een enquête, hun bevindingen over het portaal aan ons doorgegeven. Dit heeft ons de kans gegeven het portaal verder te verbeteren en goed af te stemmen op de behoeften van onze cliënten.

Op 1 augustus is het portaal geïntroduceerd aan de wijkzorgcliënten van ‘t Kloosterhof. Vanaf 1 oktober is het cliëntportaal beschikbaar gesteld aan de (wijkzorg)cliënten van zorgcentrum De Meerwende en zorgcentrum De Meerstede.

 

Wat is een cliëntportaal?

Een cliëntportaal is uw persoonlijke, beveiligde online omgeving.
Het stelt u in staat om op ieder gewenst moment via de computer, laptop, tablet of smartphone uw zorgdossier in te zien. Zo kunt u uw zorgplan, agenda en rapportages bekijken. Naast uzelf heeft uw eerste contactpersoon (of wettelijke vertegenwoordiger) toegang tot uw cliëntportaal.

Aangezien dit om uw privacygevoelige gegevens gaat, willen wij graag benadrukken om zorgvuldig met uw inloggegevens om te gaan.

Aanmelden en inloggen

Op deze website vindt u rechtsboven de link naar het cliëntportaal.
Hier kunt u zich aanmelden voor dit portaal.

Zodra u een account heeft aangemaakt en over uw inloggegevens beschikt, kunt u ook direct naar het cliëntportaal via: www.cssmeerlanden.nl .

Inloggen kan dan via:

  • de website www.cssmeerlanden.nl
  • de website www.zorgcentra-meerlanden.nl/clientportaal

Bij de introductie van het cliëntportaal en bij de start van uw zorg, ontvangt u niet automatisch een inlogcode. U dient uzelf via deze website aan te melden. Dan pas is het proces, waarmee u toegang krijgt tot uw portaal, gestart.

 

Wat kunt u inzien via het cliëntportaal?

Via de startpagina kunt u de volgende onderdelen bekijken:

1. Persoonsgegevens
U ziet hier uw gegevens zoals bij ons bekend. U kunt gewenste wijzigingen aan de betreffende zorgafdeling doorgeven.

2. Zorgplan
Hier staat uw zorgplan.

3. Rapportages lezen
U kunt hier uw rapportages inzien.

Op het eerste scherm ziet u de rapportages van de laatste zeven dagen.  U kunt tot dertig dagen terug de rapportages bekijken.
Wilt u meer rapportages inzien, dan kunt u dit navragen bij uw zorgafdeling.

Het kan zijn dat er niet dagelijks wordt gerapporteerd. Er zijn dan geen bijzonderheden te vermelden en de zorg heeft, zoals afgesproken in de zorgleveringsovereenkomst, plaatsgevonden.

4. Overzicht cliëntagenda per dag
Hier ziet u een overzicht van uw afspraken van de huidige dag. Het is niet mogelijk om een afspraak digitaal te wijzigen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de agenda dan kunt u dat aangeven bij de zorgafdeling.

Heeft u nog vragen?

Vul onderstaand formulier in of stuur uw vraag per e-mail naar onze helpdesk, clientportaal@zorgcentra-meerlanden.nl

Helpdesk cliëntportaal