fbpx

Heeft u een vraag
over de zorgaanvraag

of andere gerelateerde zaken?

Veelgestelde vragen  →  vragen over de zorgaanvraag

Misschien staat uw vraag bij onze veelgestelde vragen:

 • Mijn vader/moeder wil graag in een woon-zorgcentrum gaan wonen. Hoe regel ik dat?

  Voor een woning in een woon-zorgcentrum is een indicatie van het Centraal Indicatie Orgaan (CIZ) nodig. Als het CIZ vindt dat u intensieve zorg nodig heeft, krijgt u een indicatiebesluit waarin staat op welk zorgzwaartepakket (ZZP) u recht heeft. Een zorgzwaartepakket beschrijft de ondersteuning of zorg die u nodig heeft als u niet zelfstandig thuis kunt wonen.

 • Hoe kan ik gebruik maken van dagbesteding in Zorgcentra Meerlanden?

  Voor deelname aan de dagbesteding heeft u een indicatie nodig van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Wet Langdurige Zorg (Wlo).

  Voor meer informatie kunt met onze coördinatoren Dagbegeleiding afspreken. Vraagt u de contactgegevens op bij de receptie van de door u gewenste locatie.

 • Hoe verloopt mijn zorgaanvraag?

  De zorgaanvraag verloopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, www.ciz.nl). Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor professionele zorg. Met het indicatiebesluit van de CIZ gaat u naar het Zorgkantoor in uw regio. Voor Zorgcentra Meerlanden is dat Zorgkantoor Zorg en Zekerheid.

  U kunt bij het CIZ uw voorkeur voor een zorgorganisatie aangeven. Het Zorgkantoor stuurt uw indicatie vervolgens naar deze zorgorganisatie.

  Zodra wij uw indicatie hebben ontvangen, neemt onze zorgbemiddelaar contact met u op. In overleg wordt dan plaatsing op onze wachtlijst met u besproken.

  Opname geschiedt in overleg met de zorgbemiddelaar van Zorgcentra Meerlanden.

 • Een zorgindicatie, wat is dat?

  Om in aanmerking te komen voor zorg, heeft u een indicatie nodig vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft u een “indicatie” nodig.

  Een indicatie is een “toegangsbewijs” om bepaalde zorg of voorzieningen te krijgen. In de indicatie wordt opgenomen of u in aanmerking komt voor zorg, hulp of een WMO voorziening. Komt u in aanmerking, dan wordt ook de hoeveelheid hulp, de soort hulp en de duur van de hulp en/of voorziening bepaald.

 • Hoe lang moet ik wachten tot ik kan wonen in Zorgcentra Meerlanden?

  Zorgcentra Meerlanden kan helaas niet aangegeven hoe lang het duurt voordat u bij ons kunt komen wonen. Dit is afhankelijk van de locatie, uw zorgzwaarte, maar ook van het aantal appartementen dat beschikbaar komt. Voor specifieke vragen kunt u contact op nemen met onze Zorgbemiddelaar op telefoonnummer: 085-2736399.

  Bekijk ook de folder: U staat op een wachtlijst, wat betekent dat?

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning bij De Meerwende of De Meerstede?

  De aanleunwoningen op het terrein van De Meerwende/ De Meerstede zijn gemerkt als een WIBO-woning (Wonen In een Beschermde Woonomgeving).
  Men kan hier in komen wonen met een WMO-urgentieverklaring of 65+jaar is (zie voorrangsregeling-sociale-huur-haarlemmermeer. De woningen zijn eigendom van Ymere en de toewijzing gaat via Woningnet.

  Indien u in aanmerking wilt komen voor deze woningen dient u de volgende stappen te doorlopen:

  Inschrijven bij woningnet
  OF via DigiD een aanvraag bij WMO voor urgentie (inschrijving bij Woningnet is een voorwaarde om aan te kunnen vragen)
  ZELF digitaal reageren via woningnet, wibo-woningen worden gepubliceerd. Prioriteit is bij de langst wachtende met urgentie en daarna wachtenden zonder urgentie (65+).
  Men kan aan Stichting Meerwaarde hulp vragen om een DigiD aan te vragen.

  Enige handige telefoonnumers en websites:

  Gemeente Haarlemmermeer: 0900-1852
  Ymere: 088-000 89 00

  http://www.hlmrmeer.nl/nl/wonen-leven/woningmarkt/woning-zoeken
  http://www.mijnwoonservice.nl/woningnet/

 • Kan ik gebruik maken van de activiteiten bij Zorgcentra Meerlanden?

  U kunt op alle locaties van Zorgcentra Meerlanden gebruik maken van activiteiten.  Neemt u vooraf contact op met de activiteitenbegeleiding om mogelijkheden tot deelname te bespreken.

  Op de pagina activiteiten van De Meerwende, De Meerstede en ’t Kloosterhof kunt u zien welke activiteiten aangeboden worden.

 • Kan Zorgcentra Meerlanden mijn was verzorgen als ik hier kom wonen?

  Cliënten van Zorgcentra Meerlanden kunnen ervoor kiezen om familie voor de was te laten zorgen of dit uit te besteden aan Zorgcentra Meerlanden.

  Indien u de was door Zorgcentra Meerlanden laat verzorgen, dient u alle kledingstukken te (laten) merken. Maar ook als familie voor de was zorgt, raden wij dit ten zeerste aan ter voorkoming van vermissing. Als uw wasmerkjes op zijn, kunt u bij de receptie weer nieuwe bestellen. Indien u uw was uitbesteed aan Zorgcentra Meerlanden kunt u voor in deze informatiemap zien wanneer/hoe vaak uw was opgehaald wordt en weer afgeleverd. Indien u een kledingstuk mist of heeft een kledingstuk door het wassen door Zorgcentra Meerlanden schade opgelopen, dan kunt u dit aan uw EVV/receptie/linnenkamer melden. Het zal worden geregistreerd, waarna naar een oplossing zal worden gezocht. Stoomgoed is altijd voor uw eigen rekening.

 • Waar moet de geleverde zorg aan voldoen?

  Onze zorg aan u moet voldoen aan de Algemene Voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Maar wat betekent dat?

  Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en ons als zorgaanbieder.  Het regelt uw rechten en uw plichten en die van de zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt.

  Klikt u hier om meer te weten te komen over de Algemene Voorwaarden en de bijzondere delen.

 • Ik sta op een wachtlijst, wat betekent dat?

  Heeft u een CIZ-indicatie voor de Wet Langdurige zorg, de Wlz? En wacht u op een plaats in één van onze zorgcebtra? Dan komt u op een wachtlijst te staan. U krijgt dan een ‘wachtstatus’.

  Een ‘wachtstatus’ zegt iets over hoe dringend uw situatie is. Het zegt ook iets over waarom u op de wachtlijst staat. Bijvoorbeeld omdat u wacht totdat er een plek vrij komt voor u in het zorgcentrum van uw voorkeur. Of omdat uw situatie ernstig is en u snel moet worden opgenomen. Hoe dringender uw situatie, hoe sneller u een plaats krijgt.

  Wilt u meer weten over de ‘wachtstatus’? Lees dan de folder ‘U staat op een wachtlijst, wat betekent dat?’

Staat uw vraag er niet bij?

Stuur ons uw vraag via het contactformulier toe.