fbpx

Bent u ontevreden
en wilt u weten
wat u kunt doen met uw klacht?

Veelgestelde vragen  →  vragen over hoe om te gaan met uw klacht

←  Terug naar de vorige pagina

Misschien staat uw vraag bij onze veelgestelde vragen:

 • Hoe dien ik een klacht in?

  Hoewel alle medewerkers van Zorgcentra Meerlanden zich continu inspannen om de zorg- en dienstverlening naar ieders tevredenheid uit te voeren, kan het natuurlijk toch vóórkomen dat u ontevreden bent.

  Alleen indien u aangeeft wat anders zou kunnen, kunnen wij onze zorg- en dienstverlening verbeteren. Zorgcentra Meerlanden beschouwt een klacht daarom als een gratis advies.

  Bent u ontevreden? Wij waarderen het wanneer u het in eerste instantie bespreekt met de betrokken persoon. Indien u dit lastig vindt, kunt u dit samen met de leidinggevende doen.

  Ook zou u uw probleem kunnen voorleggen aan de Cliënten- en Familieraad. Zij kunnen u adviseren waar u met uw klacht terecht kan. De Cliënten- en Familieraad zelf houdt zich niet bezig met individuele klachten.

  Wanneer de gesprekken, naar uw mening, geen oplossing hebben geboden, kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon voor cliënten van Zorgcentra Meerlanden. U kunt samen met de vertrouwenspersoon beslissen om eventueel een formele klacht bij de Klachtencommissie in te dienen. Dit is een onafhankelijk commissie; de leden hebben geen binding met Zorgcentra Meerlanden.

  De vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris van Zorgcentra Meerlanden is bereikbaar via Facit op telefoonnummer: 0251-212202 of via e-mail: sabine.van.pelt@facit.nl.

 • Hoe gaat Zorgcentra Meerlanden om met mijn gegevens?

  Sinds 2018 geldt een nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U krijgt hiermee meer invloed op de verwerking van persoonsgegevens. In ons privacyreglement staat onder meer aangegeven welke persoonsgegevens wij gebruiken, met welke reden en hoe lang we deze bewaren.

  Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens staan beschreven in deze folder: 

  Om ons complete privacyreglement in te zien, kunt u op deze link klikken: Privacyreglement Zorgcentra Meerlanden

  Mocht u nog vragen hebben over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming. Stuur uw e-mail naar: privacy@zorgcentra-meerlanden.nl.

  Wilt u meer weten over het privacybeleid van deze website? Klikt u dan op deze link: Privacybeleid

   

 • Waar moet de geleverde zorg aan voldoen?

  Onze zorg aan u moet voldoen aan de Algemene Voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Maar wat betekent dat?

  Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en ons als zorgaanbieder.  Het regelt uw rechten en uw plichten en die van de zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt.

  Klikt u hier om meer te weten te komen over de Algemene Voorwaarden en de bijzondere delen.

 • Hoe verloopt mijn zorgaanvraag?

  De zorgaanvraag verloopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, www.ciz.nl). Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor professionele zorg. Met het indicatiebesluit van de CIZ gaat u naar het Zorgkantoor in uw regio. Voor Zorgcentra Meerlanden is dat Zorgkantoor Zorg en Zekerheid.

  U kunt bij het CIZ uw voorkeur voor een zorgorganisatie aangeven. Het Zorgkantoor stuurt uw indicatie vervolgens naar deze zorgorganisatie.

  Zodra wij uw indicatie hebben ontvangen, neemt onze zorgbemiddelaar contact met u op. In overleg wordt dan plaatsing op onze wachtlijst met u besproken.

  Opname geschiedt in overleg met de zorgbemiddelaar van Zorgcentra Meerlanden.

Staat uw vraag er niet bij?

Stuur ons uw vraag via het contactformulier toe.